Try our new website

Hanoi 2017Founder Institute là Vườn ươm tiền khởi nghiệp nhất trên thế giới. Trên thực tế, hơn 2,300 sáng lập viên trong ngành công nghệ trên 5 châu lục đã thành lập doanh nghiệp của mình cộng với sự giúp đỡ của chương trình đào tạo, sự góp ý và hỗ trợ của chúng tôi. Bạn đã sẵn sàng là người tiếp theo chưa?

Ai nên đăng ký?

Bất kỳ ai có đam mê trong việc xây dựng một doanh nghiệp công nghệ đều được chào mừng đăng ký dù bạn đã có ý tưởng hoặc chưa có ý tưởng, làm việc toàn thời gian hay thất nghiệp, trẻ hay già, nam hay nữ, đã có kinh nghiệm hay chỉ vừa tốt nghiệp ra trường. Chúng tôi đồng thời trợ giúp trong rất nhiều các ngành công nghệ bao gồm: truyền thông số, phần mềm, công nghệ sinh học, công nghệ sạch, thương mại điện tử, tiếp thị & quảng cáo, tiêu dùng điện tử và nhiều ngành công nghệ khác.

Đăng ký thế nào?

Hạn chót để nộp đơn đăng ký cho ......kỳ học là...... Tất cả các đơn đăng ký sẽ được duyệt ngay khi nộp, vì vậy bạn nộp càng sớm thì cơ hội trúng tuyển của bạn sẽ càng cao và bạn sẽ nhận được thông báo kết quả sớm hơn.

Sau khi hoàn thành bản đăng ký dưới đây, bạn sẽ nhận được bài kiểm tra đầu vào qua email, là những tiêu chí đánh giá chính của chúng tôi về tố chất và tiềm năng khởi nghiệp. Bài kiểm tra thường mất khoảng 45 phút và bạn sẽ có vài ngày để hoàn thành nó. Bài kiểm tra được xây dựng bởi những chuyên gia hàng đầu dưới sự thẩm định của Founder Institute.

Tất cả các ứng viên đăng ký đều được đề nghị nộp một khoản phí để hỗ trợ chi phí quản lý Predictive Admissions Assessment. Đơn đăng kí sẽ được chúng tôi duyệt ngay khi nhận được. Và bằng việc không nộp muộn hơn ngày ......., bạn sẽ nhận được thông báo của chúng tôi không muộn hơn ngày.... Hoàn toàn không có ngoại lệ.

Bạn chưa sẵn sàng?

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình, trang Giới thiệu sẽ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Tuyệt vời! Vậy hãy bắt đầu nào!

Khóa huấn luyện được chọn

Hanoi 2017

Chọn thành phố gần bạn nhất.

Thông tin đăng nhập

Đây sẽ là tài khoản đăng nhập của bạn.
Phải đủ từ 6 ký tự trở lên.

Thông tin cá nhân

Bắt buộc
Bắt buộc

Thông tin địa chỉ

Địa chỉ 1
Địa chỉ 2
Quận
Thành phố
Zip Code / Postal Code
Quốc Gia

Thông tin trực tuyến

Tùy chọn Nếu bạn có hồ sơ Facebook, xin vui lòng thích trang 'The Founder Institute' trên Facebook.
Tùy chọn
Tùy chọn

Thông tin doanh nghiệp

Tên công ty
Tùy chọn Chỉ điền thông tin này nếu bạn đang đăng ký với các đồng sáng lập. Nếu bạn đăng kí với 1 hoặc nhiều đồng sáng lập, mỗi đồng sang lập phải đăng ký 1 hồ sơ riêng. Và mỗi đồng sáng lập điền cùng 1 tên công ty như những người khác đăng ký là 1 nhóm.

Các câu hỏi đăng ký hồ sơ

Tùy chọn
Tùy chọn

Bạn biết đến chương trình qua kênh nào

Bạn biết đến chương trình qua kênh nào
Please provide more details on how you heard about us below:
Tùy chọn Nếu có 1 ai đó giới thiệu với bạn về chương trình, vui lòng viết ra tên của người đó tại đây

   Đặt câu hỏi? Liên hệ chúng tôi.

Feedback Form

We welcome your feedback to improve the Institute. Please contact us using the form below, and we will get back to you promptly.
Your Email Address:
Message to the Institute:
What is ? (enter the answer below):
Close Window