Go to New Site

Bắt đầu một
Công ty mà Bạn Tâm huyết

Chương trình Khởi nghiệp và Tập huấn
Doanh nhân Lớn nhất Thế giới

Tiếp cận có tổ chức

Cách học tốt nhất là làm. Qua một chương trình tập huấn 4 tháng theo tuần có tổ chức và các bài tập xây dựng công ty, bạn tốt nghiệp Học viện Người sáng lập với vai trò là Người sáng lập của một công ty lâu dài. Thêm vào đó, các buổi học được tổ chức vào buổi tối, do đó bạn có thể tiếp tục làm việc ban ngày của mình.

Xem Chương trình học

Tháng 1
Phát triển Ý tưởng và Khách hàng
Tháng 2
Hình thành Công ty và Nhóm
Tháng 4
Ra thị trường, Bootstrapping và Gây quỹ
Tháng 3
Phát triển Sản phẩm và Phân phối

Lời khuyên và Phản hồi của Chuyên gia

Bạn không phải làm nó một mình. Nhận hướng dẫn, phản hồi, và đánh giá hàng tuần từ mạng lưới cố vấn doanh nhân rộng những người đầu tư cho sự thành công của bạn. Trong gần hết kỳ, tỷ lệ cố vấn trên người sáng lập lớn hơn 1:1, và mạng lưới cố vấn toàn cầu vượt qua 9,000 người.

Gặp Cố vấn

Adeo Ressi Aaron Patzer Phil Libin
Founder Institute mint.com Evernote
Robin Chase Peter Vesterbacka Jeffrey Paine
Zipcar Rovio Golden Gate Ventures

Kết quả

Các doanh nghiệp có tham vọng đã sử dụng chương trình của chúng tôi để xây dựng và cải thiện các ý tưởng kinh doanh, xây dựng chiến lược tiếp thị, thành lập ban cố vấn, tuyển mộ người đồng sáng lập, cải thiện cường độ, giới thiệu sản phẩm, chuẩn bị tăng vốn, nâng cao khả năng sinh lời, tạo ra doanh thu và nhiều hơn thế.

Xem Người tốt nghiệp

2,300
72%
20,000
Ra mắt Công ty
Tỉ lệ Tồn tại của Công ty
Các Công việc được Tạo ra
*Tính đến tháng 10 năm 2013

Mạng lưới Toàn cầu

Có trụ sở tại Thung lũng Silicon và với các chi nhánh trên khắp sáu châu lục và 170+ thành phố, sứ mệnh của chúng tôi là "Toàn cầu hóa Thung lũng Silicon" và xây dựng các hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững giúp tạo ra một triệu công việc khởi nghiệp trên toàn thế giới.

Feedback Form

We welcome your feedback to improve the Institute. Please contact us using the form below, and we will get back to you promptly.
Your Email Address:
Message to the Institute:
What is ? (enter the answer below):
Close Window