Mentorlar

Istanbul 2015

Founder Institute, her sömestrde genelde başarılı bir başlangıç şirketinin CEO'su ya da kurucusu olan yaklaşık 25 mentoru görevlendirir. Mentorlar, müfredattaki bir konu üzerine ders verme ve kendi deneyimlerini paylaşarak katılımcı Kuruculara yardımcı olma yeteneklerine göre seçilir. Kurucular, mentorlara oturumlar sırasında ve e-posta aracılığıyla erişebilir. Her Sömestrin paylaşılan değer artışı, mentorlarla destekleyici ve işbirliğine dayalı bir ilişkiyi teşvik eder.

Enstitü, Kurucuların ihtiyaçlarını mentorların yetenekleriyle eşleştirmek için Sömestr başladıktan sonra da bazı menntorları görevlendirir.

Feedback Form

We welcome your feedback to improve the Institute. Please contact us using the form below, and we will get back to you promptly.
Your Email Address:
Message to the Institute:
What is ? (enter the answer below):
Close Window