Ho Chi Minh City 2015Founder Institute là Vườn ươm tiền khởi nghiệp nhất trên thế giới. Trên thực tế, hơn 1,550 sáng lập viên trong ngành công nghệ trên 5 châu lục đã thành lập doanh nghiệp của mình cộng với sự giúp đỡ của chương trình đào tạo, sự góp ý và hỗ trợ của chúng tôi. Bạn đã sẵn sàng là người tiếp theo chưa?

Ai nên đăng ký?

Bất kỳ ai có đam mê trong việc xây dựng một doanh nghiệp công nghệ đều được chào mừng đăng ký dù bạn đã có ý tưởng hoặc chưa có ý tưởng, làm việc toàn thời gian hay thất nghiệp, trẻ hay già, nam hay nữ, đã có kinh nghiệm hay chỉ vừa tốt nghiệp ra trường. Chúng tôi đồng thời trợ giúp trong rất nhiều các ngành công nghệ bao gồm: truyền thông số, phần mềm, công nghệ sinh học, công nghệ sạch, thương mại điện tử, tiếp thị & quảng cáo, tiêu dùng điện tử và nhiều ngành công nghệ khác.

Đăng ký thế nào?

Hạn chót để nộp đơn đăng ký cho ......kỳ học là...... Tất cả các đơn đăng ký sẽ được duyệt ngay khi nộp, vì vậy bạn nộp càng sớm thì cơ hội trúng tuyển của bạn sẽ càng cao và bạn sẽ nhận được thông báo kết quả sớm hơn.

Sau khi hoàn thành bản đăng ký dưới đây, bạn sẽ nhận được bài kiểm tra đầu vào qua email, là những tiêu chí đánh giá chính của chúng tôi về tố chất và tiềm năng khởi nghiệp. Bài kiểm tra thường mất khoảng 45 phút và bạn sẽ có vài ngày để hoàn thành nó. Bài kiểm tra được xây dựng bởi những chuyên gia hàng đầu dưới sự thẩm định của Founder Institute.

Tất cả các ứng viên đăng ký đều được đề nghị nộp một khoản phí để hỗ trợ chi phí quản lý Predictive Admissions Test. Đơn đăng kí sẽ được chúng tôi duyệt ngay khi nhận được. Và bằng việc không nộp muộn hơn ngày ......., bạn sẽ nhận được thông báo của chúng tôi không muộn hơn ngày.... Hoàn toàn không có ngoại lệ.

Bạn chưa sẵn sàng?

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chương trình, trang Giới thiệu sẽ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Bạn đã sẵn sàng chưa? Tuyệt vời! Vậy hãy bắt đầu nào!

Selected Semester

Ho Chi Minh City 2015

Login Information

This will be your login.
Must be at least 6 letters long.

Personal Information

Address Information

Address 1
Address 2
City
State
Zip Code / Postal Code
Country

Online Information

OPTIONAL If you have a Facebook profile, then please like 'The Founder Institute' page on Facebook.
OPTIONAL
OPTIONAL

Application Questions


MANDATORY (minimum of 500 characters)

Company Information

Company Name
OPTIONAL Only fill this field out if applying with cofounders. If you are applying to the Institute with one or more cofounders, each co-founder must complete a separate application. Each cofounder must enter the same company name as everyone else that applies as a team.

Referral Source

How did you hear about the Founder Institute?
OPTIONAL If someone referred you to the program, please write their first and last name here. Otherwise, how did you hear about the Founder Institute? Was there a specific publication, new announcement, or program?

Application Agreements

  1. You shall abide by the Institute's Terms of Use;
  2. The Institute may conduct background investigations and/or reference checks on you;
  3. The Institute may require you to perform certain tests as part of the application process;
  4. Once in the program, you will be asked to execute and abide by the terms and conditions of the Founder Agreement; and
  5. You are required to contribute any Application Fees to help cover processing costs.

   Questions or Issues? Contact us.

Feedback Form

We welcome your feedback to improve the Institute. Please contact us using the form below, and we will get back to you promptly.
Your Email Address:
Message to the Institute:
What is ? (enter the answer below):
Close Window