Sự kiện

Founder Institute tổ chức hàng trăm sự kiện khởi nghiệp miễn phí trên toàn cầu để giúp các nhà sáng lập đầy tham vọng cải thiện ý tưởng và kỹ năng liên quan đến doanh nghiệp của họ, tất cả ở trong một môi trường có áp lực thấp.

Không xem được sự kiện ở thành phố của bạn ở dưới? Hãy đăng ký để nhận Danh sách Thông tin cập nhật ở Địa phương.

Date Time City Event
2014-07-23 11:30 AM Chicago Founder Hotseat Webinar with Adeo Ressi
2014-07-23 6:30 PM San Juan Founder Institute Information Session
2014-07-23 6:30 PM Orange County Startup Founder 101
2014-07-23 6:30 PM Berlin Founder Hotseat Webinar with Adeo Ressi
2014-07-23 6:30 PM Zagreb Founder Hotseat Webinar with Adeo Ressi
2014-07-23 7:00 PM San Jose Founder Night Out
2014-07-23 9:00 PM San Juan Founder Night Out
2014-07-24 9:00 AM Kabul How to Start Up in Kabul (NEW LOCATION)
2014-07-24 5:30 PM Chicago Founder Institute Information Session
2014-07-29 5:30 PM Denver Startup Pitch Bootcamp
2014-07-29 7:00 PM Berlin Startup Legal 101 in Berlin
2014-07-30 6:30 PM San Jose Making the Leap from Employee to Entrepreneur
2014-08-05 5:30 PM Tallinn Startup Ideation Bootcamp
2014-08-05 6:00 PM Chicago Founder Night Out
2014-08-06 7:30 PM Dhaka Founder Night Out
2014-08-07 5:00 PM Kabul Founder Institute Information Session
2014-08-13 5:30 PM Chicago Making the Leap from Employee to Entrepreneur
2014-08-13 6:30 PM Brussels Identifying Good Business Ideas
2014-08-13 6:30 PM Orange County Founder Night Out
2014-08-13 6:30 PM San Jose Founder Institute Information Session
2014-08-18 6:30 PM Paris Startup Founder 101

Feedback Form

We welcome your feedback to improve the Institute. Please contact us using the form below, and we will get back to you promptly.
Your Email Address:
Message to the Institute:
What is ? (enter the answer below):
Close Window