Sự kiện

Founder Institute tổ chức hàng trăm sự kiện khởi nghiệp miễn phí trên toàn cầu để giúp các nhà sáng lập đầy tham vọng cải thiện ý tưởng và kỹ năng liên quan đến doanh nghiệp của họ, tất cả ở trong một môi trường có áp lực thấp.

Không xem được sự kiện ở thành phố của bạn ở dưới? Hãy đăng ký để nhận Danh sách Thông tin cập nhật ở Địa phương.

Date Time City Event
2014-09-01 6:30 PM Paris
France
Startup Pitch Bootcamp
2014-09-02 6:30 PM Washington DC
US
Startup Pitch Bootcamp
2014-09-02 6:30 PM Dhaka
Bangladesh
Making the Leap from Employee to Entrepreneur
2014-09-03 5:30 PM Zagreb
Croatia
Startup Founder 101 - Vision and Ideas
2014-09-03 6:30 PM San Jose
Costa Rica
Startup Founder 101
2014-09-04 5:30 PM Tallinn
Estonia
Founder Institute Information Session
2014-09-04 6:30 PM Madrid
Spain
Founder Institute Madrid Information Session/ Sesión de Información sobre el Founder Institute en Madrid
2014-09-08 6:30 PM Paris
France
How to Start Up Lean
2014-09-09 5:30 PM Denver
US
Startup Founder 101
2014-09-09 6:00 PM Chicago
US
Founder Night Out
2014-09-09 6:30 PM Washington DC
US
Startup Co-Founder 101: How to Find the Right Partner
2014-09-09 6:30 PM Dhaka
Bangladesh
Founder Institute Information Session
2014-09-10 5:30 PM Zagreb
Croatia
Founder Institute Information Session
2014-09-10 6:30 PM San Jose
Costa Rica
Founder Institute Information Session
2014-09-10 6:30 PM Karachi
Pakistan
Bringing Silicon Valley to Karachi
2014-09-11 5:00 PM Kabul
Afghanistan
Startup Pitch Bootcamp
2014-09-11 6:30 PM Orange County
US
Tech Startups for Non-Tech Founders
2014-09-11 6:30 PM Istanbul
Turkey
Startup Founder 101
2014-09-11 7:30 PM Andalucia
Spain
How to Start Up in Andalucía
2014-09-15 6:30 PM Paris
France
Startup Funding 101: How to Raise Capital for Your Idea
2014-09-15 6:30 PM Madrid
Spain
Making the Leap from Employee to Entrepreneur
2014-09-15 6:30 PM Munich
Germany
Founder Institute Munich Launch Event 2014
2014-09-16 5:30 PM Tallinn
Estonia
Founder Office Hours
2014-09-16 6:30 PM Washington DC
US
Founder Night Out
2014-09-16 6:30 PM Andalucia
Spain
Making the Leap from Employee to Entrepreneur
2014-09-17 5:30 PM Zagreb
Croatia
Startup Ideation Bootcamp
2014-09-17 6:30 PM San Jose
Costa Rica
Startup Founder 101
2014-09-17 6:30 PM Karachi
Pakistan
Making the Leap from Employee to Entrepreneur
2014-09-17 6:30 PM Bay Area
US
Startup Founder 101
2014-09-18 6:30 PM Barcelona
Spain
Founder Institute Information Session
2014-09-18 6:30 PM Orange County
US
Making the Leap from Employee to Entrepreneur
2014-09-18 6:30 PM Andalucia
Spain
Founder Institute Information Session
2014-09-18 6:30 PM Istanbul
Turkey
Startup Ideation Bootcamp
2014-09-23 5:30 PM Denver
US
Founder Institute Information Session
2014-09-24 5:30 PM Zagreb
Croatia
Startup Founder 101 - Research and Customer Development
2014-09-24 6:30 PM Karachi
Pakistan
Founder Institute Information Session
2014-09-30 6:30 PM Munich
Germany
Startup Ideation Bootcamp
2014-09-30 6:30 PM Bay Area
US
Startup Ideation Bootcamp
2014-10-01 5:30 PM Zagreb
Croatia
Startup Ideation Bootcamp

Feedback Form

We welcome your feedback to improve the Institute. Please contact us using the form below, and we will get back to you promptly.
Your Email Address:
Message to the Institute:
What is ? (enter the answer below):
Close Window